Ziekenwerking

Begin mei krijgen alle Bekaert senioren een uitnodiging in de bus met de aankondiging van de jaarlijkse geschenkkorfactie; 

Hiertoe worden alle 80-plussers en alle zieken vanaf 65 jaar uitgenodigd die omwille van hoge leeftijd of gezondheidsredenen ,iet meer kunnen deelnemen aan de activiteiten die de Bekaert Seniorenclub het jaar door organiseert.

Iedere Bekaert senior beslist zelf of hij/zij aan de voorwaarden voldoet.

Fruitkorfbedeling.

Wie wegens ziekte of hoge leeftijd niet meer kan deelnemen aan de activiteiten van de Bekaert Seniorenclub kan een geschenkkorf aanvragen. Deze wordt in de eerste helft van november door de sectorverantwoordelijke thuis bezorgd.

In 2016 waren er zo 1.300 stuks die door onze sectorverantwoordelijken eigenhandig werden vervaardigd!